copyright notice

Alle media op deze website is auteursrechtelijk beschermd via e-dpo (Dépot & Protection d'Oevres), beheerd door SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques).

  1. Het is strikt verboden om een werk (illustraties, teksten of foto's) zonder toestemming van de auteur(s), Ingeborg De Jonghe (illustraties & teksten) & Dirk Colaert (foto's) te gebruiken. Dit betekent dat geen enkel werk zonder toestemming in openbare plaatsen zoals restaurants, wachtzalen, bibliotheken, etc. mag worden weergegeven. Verder mogen werken ook niet commercieel verkocht of geëxploiteerd worden zonder toestemming van de auteur(s). Niet-originele werken worden beschouwd als plagiaat.
  2. Als men een werk wil gebruiken, dient men altijd eerst contact op te nemen via het contactformulier bij contact om een goedkeuringsverzoek in te dienen. Verder is het altijd aangeraden uit voorzorg contact op te nemen als men niet zeker is over de auteursrechten van een werk/de werken.
  3. Een goedkeuringsverzoek bestaat uit een digitaal document dat moet worden ondertekend door de auteur van het desbetreffende werk en de partij die het werk wil gebruiken. In dat document worden de voorwaarden genoteerd op het gebruik van het werk/de werken en op welk(e) werk(en) die van toepassing zijn. Pas nadat beide partijen in het bezit zijn van het goedkeuringsverzoek-document met beide handtekeningen (dit kan een fysieke kopie zijn óf een online PDF), mag het werk onder de voorwaarden die in dat document staan opgesteld, openbaar gemaakt worden.
  4. Juridische stappen worden ondernomen wanneer een werk (illustratie, tekst of foto) wordt geplagieerd of zonder toestemming van de auteur(s) wordt gebruikt.


Extra opmerkingen over gedichtenkaders:

  1. Als een partij één of meerdere originele gedichtenkaders heeft gekocht na contact op te nemen met Ingeborg De Jonghe, is de koper vrij om deze tentoon te stellen. Hier geldt eveneens dat via het werk geen enkele inkomst mag worden gegenereerd zonder goedkeuring van de auteur. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een expositie, museum of andere activiteiten. Als dit wel zo is, dient de partij altijd contact op te nemen met de auteur via contact.
  2. Als een werk wordt doorverkocht, dient de nieuwe koper contact op te nemen met de auteur via contact voor een goedkeuringsverzoek als die van plan is  via het werk inkomsten te genereren. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een expositie, museum, doorverkoop in een winkel of andere activiteiten.
  3. Als minstens één van bovenstaande punten niet wordt gerespecteerd, worden juridische stappen ondernomen.